GER FRIJTERS

VAKMANSCHAP IN HEI- EN FUNDERINGTECHNIEK

Frijters hei & funderingstechnieken is gespecialiseerd in hei- en andere funderingstechnieken in de beperkte ruimte, zowel in de breedte als in de hoogte. Binnens- èn buitenshuis. We komen graag langs als er een serre of andere aanbouw achter een huis gebouwd moet worden, of als er een kelder wordt gerealiseerd, pal naast of zelfs onder een bestaande woning. Met onze compacte, maar ook zeer wendbare installaties kunnen we werken op plaatsen waar het voor veel van onze collega’s onmogelijk is om een goede prestatie te leveren. Dat is nog sterker van toepassing als er binnenshuis moet worden gewerkt. Omdat de bestaande (houten) palen de constructie niet langer kunnen dragen, bijvoorbeeld. Of omdat een op ‘op staal gefundeerde’ constructie achteraf alsnog op palen moet worden gezet om (verdere) verzakking te voorkomen.

Funderingsherstel begint wat ons betreft met een grondig funderingsonderzoek. Kies hier voor funderingsherstel. Of voor funderingsaanleg.

img

Project 2

 
img

Funderingherstel

Deinze

SPECIALISMES

IN HEI- EN FUNDERINGSTECHNIEKEN

Van specialisten mag je meer verwachten… Ook als het funderingstechniek betreft. Bij Frijters hei & funderingstechnieken hebben we bijvoorbeeld heel weinig manoeuvreerruimte nodig. Daarnaast werken we trillingsarm of zelfs helemaal trillingsvrij.

Funderingsherstel

Funderingsherstel is een echte specialiteit. Juist omdat de bewegingsruimte vaak beperkt is en ook omdat de bestaande constructie boven de fundering moet worden ontzien, zijn onze specialisten in hun element. Op staal gefundeerde constructies kunnen van buitenaf of van binnenuit met behulp van inventieve technieken alsnog op palen worden gezet. Uiteraard geldt dat ook voor plaatselijke verzakkingen. In die gevallen worden alleen de aangetaste segmenten ondersteund of, als dat verantwoord is, zelfs lichtelijk opgevijzeld.

Funderingsaanleg

Ger Frijters hei & funderingstechniek wordt met name ingeschakeld voor de aanleg van funderingen in kwetsbare gebieden, zoals bouwplaatsen in een dichtbebouwde omgeving. Ook daar waar de traditionele hei-installaties niet kunnen komen of schade aan zouden richten, bieden onze trillingsarme of helemaal trillingsvrije technieken uitkomst. In beide gevallen belasten we de bodem niet, veroorzaken we geen geluidhinder en ook het ruimtebeslag dat we leggen op de bouwplaats is uitermate gering.

Kelderaanleg

Ger Frijters hei & funderingstechniek heeft een rijke ervaring met de aanleg van kelders onder of direct naast/achter bestaande panden. Ook in situaties waarin dat bijna onmogelijk lijkt, slagen wij er in een kelder te realiseren. Dat doen we mede dankzij het inzetten van minder bekende technieken, zoals het verstevigen van de bodem met waterglas. De grond wordt dan zo hard als zandsteen en kan rechtstandig worden afgegraven, waarna er veilig kan worden gebouwd aan de kelderwanden en -vloer.

Spoedherstel/Schadebeperking

Het komt vaak voor: door bouw in de buurt, wordt uw fundering aangetast. Denk aan wateroverlast, maar ook aan een verlaagde grondwaterspiegel, of aan afgraving van grond in de nabijheid, trillingen van zware machines en andere oorzaken, zoals druk wegverkeer.De gevolgen kunnen groot zijn: de fundering verzwakt, deuren klemmen plotseling, binnen- en buitenmuren zullen scheuren gaan vertonen en raam- en deurposten komen onder spanning te staan, als ze al niet loskomen van de muur.

PROJECTEN

Hieronder vindt u een selectie van de door Ger Frijters hei & funderingstechniek uitgevoerde projecten.

Bekijk onze projecten
img
Project 4

fdsf asdf sadfj adsflkjh lkjh laksdfhj lkjf asdlkfjhas ldkfjhas dflkjasdhf lasdkfjh asdflkjhsdfl...

img
Project 3

asdhfl kasjhdfl kasjhdfl kjashdflk jasdflk ajsdflka sjdflkasj dflkasdjdfh laskdjfh asiueyfp iawuflkasdjhf alsdkfjhasldf...

img
Project 2

lkjhf laskdfj asdlfkj hasdlfkj asdf asdlfkj asdlfkjash flkasjdhf laskdjfh asldfkj asdfl ksajdfh...

img
Funderingherstel

Funderingsherstel tekst over dit project. Funderingsherstel tekst over dit project. Funderingsherstel tekst...

CONTACT

NEEM DIRECT CONTACT OP

We houden van duidelijkheid, over en weer en we verspillen weinig tijd als het er om gaat een vraag te beantwoorden of een kostenbegroting of herstelplan op te stellen.

Adres

Koekoeksedijk 11
4761 RG Zevenbergen

Tel: 0168 - 32 95 33
Mob: 06 - 53 93 66 87
gerfrijters@hei-funderingstechniek.nl

Vul uw naam in
Dit is geen geldig e-mail adres
Geef aub een bericht in